Mae’n bryd trafod eich penderfyniad | Make time to talk about your decision